Stichting Schepenbank Oirsbeek (SSO)

De Stichting Schepenbank Oirsbeek vervult een brede sociale en maatschappelijke functie voor Oirsbeek en omgeving. In en rondom het historische gebouw de Schepenbank, dat gelegen is in het centrum van Oirsbeek, worden door vele vrijwilligers allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud onder het motto “de Schepenbank is er voor iedereen”. Daarnaast biedt de Schepenbank binnen haar doelstellingen ook onderdak aan verenigingen en organisaties voor hun eigen programma's. Samen leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid van Oirsbeek en de gemeente Beekdaelen. De Stichting Schepenbank Oirsbeek met ruim 200 vrijwilligers en haar tientallen activiteiten wordt geleid door een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Actuele info

Onze website is een statische website. Actuele info wordt onder andere kenbaar gemaakt via Facebook en of weekbladen. Indien de info via facebook loopt dan vindt u deze op onze facebook-pagina. Indien activiteiten een eigen Facebook pagina hebben dan vindt u deze specifieke link vermeld bij de betreffende activiteit.

Meedoen

De Schepenbank wil een ontmoetingsplaats blijven met een laagdrempelig karakter voor allerlei sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten onder het motto “de Schepenbank is er voor iedereen“. De toekomst van de Schepenbank kan alleen gewaarborgd blijven als er voldoende vrijwilligers zijn die hun talenten willen inzetten om activiteiten te organiseren. Heeft u belangstelling neem dan contact op met het algemene secretariaat of de contactpersoon van de betreffende activiteit voor nadere informatie en / of een oriënterend gesprek.

Vrienden van de Schepenbank

Naast de inzet van vrijwilligers speelt geld, zoals bij elke organisatie, een belangrijke rol. Daarvoor zijn we afhankelijk van subsidies en financiële bijdragen. Daarnaast hebben we de “Vrienden van de Schepenbank“ in het leven geroepen, die er voor moet zorgen dat de continuïteit van de Schepenbank gewaarborgd blijft. Met deze actie zijn wij op zoek naar een ieder die ons een warm hart toedraagt d.m.v. een donatie. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

  • Hoofdsponsor
  • Subsponsor
  • Club van 100 (leden betalen 100 euro per jaar)
  • Club van 50 (leden betalen 50 euro per jaar)
Heeft u interesse in een van bovenstaande sponsorpakketten maak dit dan even kenbaar aan onze secretaris. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.