Historie

De Schepenbank is al vele jaren een begrip in Oirsbeek en omstreken en kent een rijk verleden. Vele generaties zijn er opgegroeid en in de loop der jaren zijn er vele activiteiten bij gekomen. De activiteiten van Don Bosco en Jeanne D’Arc dateren al vanaf 1955. Evenals de Jongeren Vereniging Oirsbeek (JVO) dat later van naam veranderde in Zibbith en ook de OJ 13-16 zijn uit deze tijden. 

In 1970 verhuisden deze 4 jeugdverenigingen vanuit hun eigen houten clubgebouw de “Oetlaot” naar de fraai gerenoveerde monumentale Schepenbank. Het bleven indertijd onafhankelijke verenigingen met ieder een eigen bestuur en leden. Voor het beheer van het gebouw werd destijds de Stichting Jeugd- en jongerenwerk Oirsbeek opgericht. 

In 2012 heeft er een belangrijke statutenwijziging plaatsgevonden met als doelstelling om activiteiten te organiseren voor alle leeftijdscategorieën, dus naast jeugd en jongeren ook voor ouderen en voor maatschappelijke doeleinden. De tenaamstelling werd daarbij gewijzigd in Stichting Schepenbank Oirsbeek. De status van de verenigingen werd opgeheven en alle activiteiten werden bij de stichting ondergebracht. In plaats van leden werd er sindsdien uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Tevens werd een Raad van Toezicht (RvT) in het leven geroepen.